HVORFOR BEGYNNE MED TAEKWONDO?

Selvforsvar

Noe av det mest åpenbare med å begynne med en kampsport er at man lærer seg selvforsvar. Vi tilhører Traditional Taekwondo Union (TTU), som er en union av taekwondoklubber som har til hensikt å ivareta de tradisjonelle prinsippene fra taekwondo. 

I OSI Taekwondo trener vi derfor alle aspektene av taekwondo hvor man lærer grunnteknikker og mønster, men vi har også fokus på avtalt kamp, selvforsvarsteknikker og frikamp. 

Fysisk og mental trening

Det unike med taekwondo er at det vil utfordre enhver utøver. Kampkunsten krever både fysisk styrke, fleksibilitet, kondisjon og koordinasjon. Som om det ikke var nok, så er det svært god mental trening også. 

På trening kan vi ha timer hvor vi av og til fokuserer på styrke. Dette for at man skal ha kraft i bevegelsene og for at man skal bedre sine forutsetninger overfor en potensiell motstander. 

Fleksibilitet er nødvendig for å mestre mange av sparkene vi utfører. Dette blir viktigere jo lenger opp i gradene man kommer, så det er absolutt ingen ulempe å ha et godt utgangspunkt. Det er derfor ikke uvanlig at vi på treningene setter av ekstra tid til å tøye – spesielt bein og hofter. 

Kondisjonen får også spilt seg et puss da en del av treningen er av høyintensiv art. I frikamp er tempoet raskt og man må være "på" til enhver tid for å forsvare seg mot motstanderen. På trening skal vi derimot hjelpe hverandre å bli bedre, så vi jobber etter egne forutsetninger. 

Koordinasjonen kan være en utfordring i begynnelsen for noen, men dette løsner som regel relativt raskt. Det blir bare enklere å enklere for hver nye teknikk og mønster man lærer seg, å forstå hvordan man skal mobilisere kroppen. Det er en ferdighet som er viktig for å mestre øvelsene, men som i aller høyeste grad kan oppøves.

Til sist, kan vi nevne mental trening. I løpet av semesteret skal man lære mye nytt både av grunnteknikker, mønster og avtalt kamp. Det krever fokus å skulle huske på alt man lærer. Møter man derimot opp på trening på ukentlig basis går det som regel veldig fint! :) 

Sosialt miljø

Ikke bare er taekwondo morsomt å utfordrende å drive med for en selv, men det byr på et svært godt miljø. Kampsportmiljøet er generelt kjent for å være positivt, oppløftende og hyggelig å tilhøre. Her møter man ikke bare mennesker som har samme interesser som seg selv, men som også ønsker å se deg utvikles og lykkes i det du gjør. Vi har medlemmer på tvers av utdanningsinstitusjoner og studieretninger. Mange velger også å fortsette hos oss etter endte studier. Dette gjør at vi har stort mangfold i klubben, og man møter derfor mange herlige mennesker man kanskje ellers aldri ville ha møtt. 

Fra tid til annen finner vi også på hyggelige ting sammen som å gå ut å spise, dra på sommerleir, vinterleir, mm.  

En Klubb For Alle

Vi tar imot alt fra nybegynnere til mer erfarne utøvere. Man trenger ingen forkunnskaper for å begynne hos oss, men samtidig har vi en del høyt graderte i klubben som også ønsker å videreutvikle seg. Vi er en klubb som kan legge til rette for at nybegynnerne får den oppfølgingen de skal for å stige i gradene, samtidig som de som ønsker å satse og videreutvikle seg på høyere nivå skal få muligheten til det. Takket være at vi har tre høyt graderte og erfarne trenere er dette fullt mulig for oss å gjennomføre. 

Alle i klubben har et ønske om at de rundt seg skal videreutvikle seg og bli bedre. Vi tar godt vare på hverandre, tar hensyn og bidrar med å hjelpe hverandre der vi ser at det finnes et behov. Høyere graderte kan dele sin kunnskap og erfaring til nybegynnerne, og på den måten blir man også godt kjent med flere i klubben. 

Erfarne trenere

OSI Taekwondo er svært heldige da klubben har tre mastere som bytter på å holde treningene. Øystein, Øyvind og Martin har alle 5. dan. De besitter svært mye kunnskap og har også mange års erfaring med å undervise. Dette gjør at de kan videreutvikle enhver utøver uavhengig av forkunnskaper. 

Forsikring

Som medlem av OSI Taekwondo er man i tillegg forsikret gjennom Norges Kampsportforbund. Skader forekommer svært sjelden på trening, men det er uansett betryggende å vite at man er dekket dersom uhellet skulle være ute. Vi passer på at treningene er forsvarlige og at treningene ikke utsetter utøverne for unødvendig risiko, men da taekwondo er en kontaktsport kan man være uheldig. Som nevnt, så forekommer skader svært sjelden.