VÅRE INSTRUKTØRER


Øystein Winge

Øystein er vår høyest graderte master. Han begynte med taekwondo på Skarnes Taekwondoklubb i 1989, og graderte til 6. dan sommeren 2023.

Da han startet på studier ved Universitetet i Oslo i 1994, ble han medlem i OSI Taekwondo. Siden har han blitt værende i klubben og fortsatt som instruktør. 

Øystein er svært opptatt av egen utvikling og treningsprogresjon og har en helhetlig tilnærming til treningen. Han er opptatt av å utfordre både seg selv, men også utøverne i klubben og skaper med dette et givende treningsmiljø for klubbens medlemmer. 

Øyvind Kveine Haugen

Øyvind begynte å trene taekwondo på Lillehammer i 1994, i en klubb som  hadde både ITF- og WT-utøvere under samme tak. Han graderte til svart belte i 1999 under vinterleir Mudo, med master Ky-Tu Dang. I dag har han 5. dan i taekwondo. 

I 2004 begynte han med judo, og har trent de to kampsportene parallelt siden. Sommeren 2008 fikk han svart belte også i judo.

Øyvind har lest og forsket mye både om judos og taekwondos historie, og er opptatt av en praktisk tilnærming i utførelsen av kampsportene. Han har ofte en tradisjonell innfallsvinkel og en svært pedagogisk trenerstil. 

  Martin Lilleeng Sætra

Martin
sent
17 hours ago

Martin har drevet aktivt med taekwondo siden 1988 og har i dag 5. dan. Han startet i Ringerike Taekwondoklubb og trente der frem til 2002. Frem til år 2002 deltok han på ulike stevner i kamp (både semi- og fullkontakt) og oppnådde som beste resultat i Senior A/fullkontakt, en 3. plass i Norges Cup.
Siden 2007 har han vært instruktør for OSI Taekwondo, hvor han per i dag både er en aktiv utøver og instruktør. Han har også vært et engasjert styremedlem i klubben fra 2007 til 2015, og bidrar til klubbens utvikling og drift også per i dag. Han har også lisens som nasjonal poomsaedommer.
I tillegg til å være en stor bidragsyter til klubben har han også sittet på vervet som kasserer i Traditional Taekwondo Union (TTU), siden 2015.

Hans trenerstil er gjerne kamprettet, av en høyintensiv art, og ofte med en kreativ vri.