OSI Taekwondo har eksistert som en gruppe ved Universitetet i Oslo siden 1990 og ble et fullverdig medlem av OSI i 1991. 

I 2012 ble vi medlem av Traditional Taekwondo Union (TTU). TTU er en europeisk union som har som formål å opprettholde de prinsippene og verdiene som eksisterer i taekwondo, som har havnet noe i skyggen etter at kampkunsten utviklet seg til å bli en kampsport.
Vi trener derfor hele taekwondo's rikholdige sortiment av teknikker, ikke bare kamp eller mønster, og legger vekt på et godt fundament.

Vi er også medlemmer av Norges Kampsportforbund.